Kostenbesparing

In een tijdperk waarin de brandstofprijzen stijgen en alleen maar hoger worden, kan het overschakelen op elektrische voertuigen de operationele kosten verlagen. Daarbij zowel de kosten van het opladen als het wisselen van batterijen voor meerdere ploegendiensten in ogenschouw genomen. Een operatie die overschakelt op elektrische heftrucks kan hun initiële investering terugverdienen tijdens een standaard contract van 5 jaar, alleen al dankzij de besparingen op de brandstofkosten.

Batterijen en de systemen voor het wisselen van batterijen zijn inmiddels ook zo ver gevorderd dat u erop kunt vertrouwen dat de heftruck gemakkelijk meerdere ploegendiensten mee kan draaien, ongeacht of de heftruck binnen of buiten wordt gebruikt.

En ook op gebied van onderhoud kan worden bespaard. De elektrische aandrijving bevat minder aan slijtage onderhevige componenten dan een verbrandingsmotor. Reparaties en onderhoud kunnen daarom sneller worden uitgevoerd wat elektrische heftrucks gemakkelijker en en goedkoper te onderhouden zijn.

Omdat elektrische machines eenvoudiger en sneller te inspecteren zijn, zijn de onderhoudsintervallen langer. Dit komt omdat er geen controle nodig is van de motorolie, brandstoffilter, koelwater, enz.

Verduurzamen

Elektrische heftrucks kunnen een bedrijf ook een groener imago geven, iets waar veel bedrijven nauw op letten. Door het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk uit uw bedrijf te verwijderen en te vervangen door elektriciteit – wat in toenemende mate wordt geproduceerd door hernieuwbare bronnen – kan de totale hoeveelheid CO2 die door uw bedrijf worden gegenereerd aanzienlijk worden verminderd.

Wetgeving

Steeds strengere wetgeving op gebied van emissies zorgt er voor dat op veel plaatsen niet meer gewerkt kan worden met de ‘standaard’ diesel aangedreven machines. Daar hebben opdrachtgevers vaak mee te maken en daardoor is duurzaamheid is inmiddels een belangrijke factor bij de aankoop of aanbesteding van machines. Waar het voorheen in de meeste gevallen om de laagste prijs ging, wordt nu verder gekeken naar de effecten van de machines op de omgeving.

Aangename werkomgeving

Elektrische heftrucks produceren veel minder geluid tijdens het rijden en heffen dan de machines met verbrandingsmotor, wat een voordeel kan zijn voor bedrijven in bebouwde gebieden. Stillere heftrucks leiden ook tot een veiligere werkomgeving, vanwege lagere geluidsniveaus voor de bestuurder en gemakkelijkere communicatie tussen bestuurders en voetgangers. Een tegenargument dat hierbij nogal eens wordt aangehaald is het risico op aanrijdingen doordat men de elektrische machines niet hoort aankomen. Maar tegenwoordig zijn er al zoveel accessoires en hulpmiddelen op de markt om zowel bestuurder als voetgangers te alarmeren voor mogelijk naderend gevaar, dat dit geen argument meer mag zijn.

Op gebied van veiligheid bieden de elektrische heftrucks als extra voordeel dat de instellingen makkelijk en uitgebreid aangepast kunnen worden aan de gebruiker (of aan de verschillende gebruikers). Denk daarbij bijvoorbeeld aan beperking van de acceleratie en / of rijsnelheid om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Er kunnen meerdere profielen worden ingesteld om verschillende rij-eigenschappen te bieden aan ervaren en minder ervaren chauffeurs.

Zijn elektrische heftrucks nieuw?

Anders dan bij verreikers, container handlers en bouwmachines zijn elektrische vorkheftrucks natuurlijk niets nieuws binnen de intern logistieke wereld. Ze zijn al tientallen jaren de standaardkeuze voor vele bedrijven vanwege hun gebrek aan uitstoot en hun geruisloze aandrijving. Maar veel bedrijven die hun heftrucks ook buiten gebruiken kiezen echter nog steeds voor diesel- of LPG aangedreven heftrucks. Meestal vanwege de reden dat de machines makkelijk en snel van nieuwe brandstof kunnen worden voorzien en het vermogen om te werken in alle weersomstandigheden.

Als gevolg van continue technologische verbeteringen op gebied van elektrische aandrijving, is het tegenwoordig in veel gevallen mogelijk om de volledige vloot met heftrucks te elektrificeren. Ook de heftrucks die buiten werken. Vele elektrische heftrucks zijn voldoende waterproof om in spatwater omstandigheden te werken. In specifieke omstandigheden kan worden gekozen voor geschikte componenten, zoals een gesloten batterijtype, en het inpakken / beschermen van gevoelige onderdelen. Voor wat betreft het comfort van de bestuurder is de elektrische heftruck te voorzien van een comfortabele, gesloten cabine.
Kalmar Medium Electric Forklift 09

Elektrische heftrucks met groot hefvermogen

Ook op het gebied van capaciteit kan de elektrische heftruck tegenwoordig concurreren met de machines met de robuuste verbrandingsmotor. Elektrische heftrucks met een hefvermogen tot wel 18 ton zijn geen uitzondering meer. Zie het overzicht aan elektrische heftrucks.