Over het project

Boerencöoperatie CZAV in de Axelse Sassing heeft twee nieuwe opslagloodsen in gebruik genomen. Daarmee is het een modern graanopslagbedrijf geworden dat voldoet aan alle eisen op het gebied van milieu en veiligheid.

 

Faktor Civil Engineering verzorgde het complete bouwkundige en constructieve ontwerp inclusief constructieberekeningen en werktekeningen. Tevens verzorgde Faktor de benodigde vergunningen, werkomschrijvingen, bouwtoezicht en adviseerde Faktor de opdrachtgever van begin van de sloop tot de eindoplevering van de nieuwbouw in het bouwteam.

Klant
CZAV
Locatie
Axel, Zeeland
Disciplines
Bouwkundig en constructief ontwerp
Tekening Czav Axel Opslagloodsen

De sloop van de verouderde bebouwing (opslagloodsen en hoogbouwsilo) en de nieuwbouw van loods 2 en 3 is het tweede onderdeel van een grootschalige renovatie van het perceel in de Axelse Sassing. De nieuwbouw is bedoeld voor opslag van landbouwproducten zoals tarwe en gerst in zowel cellen als in bulkopslag. Verder zijn de loodsen voorzien van 4 stortputten, een drooginstallatie, een schoningsmachine en een laadinstallatie inclusief laadtoren aan de kade.

In samenspraak met de opdrachtgever is Faktor tot een innovatief ontwerp gekomen, waarbij de cellen ‘strak en vlak’ zijn uitgevoerd door de kolommen en de beluchting in de wanden en de vloer te integreren. Een ander in het oog springend onderdeel is de wijze waarop Faktor een systeem heeft bedacht om de keerwanden t.p.v. deuren in de bulkopslag uit te voeren in 3 zware stalen elementen.