CZAV

Project: Bouwkundig en constructief ontwerp opslagloodsen

Opdrachtgever: CZAV

Locatie: Axel

Ontwerp opslagloodsen CZAV Axelse Sassing

Eind oktober 2013 heeft boerencöoperatie CZAV in de Axelse Sassing twee nieuwe opslagloodsen in gebruik genomen waardoor het een modern graanopslagbedrijf is geworden die voldoet aan de eisen op het gebied van milieu en veiligheid. Faktor Civil Engineering verzorgde het complete bouwkundige en constructieve ontwerp inclusief constructieberekeningen en werktekeningen. Tevens verzorgde Faktor de benodigde vergunningen, werkomschrijvingen, bouwtoezicht en adviseerde Faktor de opdrachtgever van begin van de sloop tot de eindoplevering van de nieuwbouw in het bouwteam.

De sloop van de verouderde bebouwing (opslagloodsen en hoogbouwsilo) en de nieuwbouw van loods 2 en 3 is het tweede onderdeel van een grootschalige renovatie van het perceel in de Axelse Sassing. De nieuwbouw is bedoeld voor opslag van landbouwproducten zoals tarwe en gerst in zowel cellen als in bulkopslag. Verder zijn de loodsen voorzien van 4 stortputten, een drooginstallatie, een schoningsmachine en een laadinstallatie inclusief laadtoren aan de kade.

In samenspraak met de opdrachtgever is Faktor tot een innovatief ontwerp gekomen, waarbij de cellen ‘strak en vlak’ zijn uitgevoerd door de kolommen en de beluchting in de wanden en de vloer te integreren. Een ander in het oog springend onderdeel is de wijze waarop Faktor een systeem heeft bedacht om de keerwanden t.p.v. deuren in de bulkopslag uit te voeren in 3 zware stalen elementen.

De aanvang van de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein vond plaats begin oktober 2012. De eerste paal is 14 november geheid. Hoewel de nieuwe graanloodsen al voor de oogst van 2013 in gebruik werden genomen en de lospunten voor de oogst al operationeel waren, is eind oktober 2013 het totale nieuwbouwproject opgeleverd.

 

Technische gegevens CZAV Axelse Sassing:

  • Opslag: 38.000 ton
  • Ontvangstcapaciteit: 900 ton / uur
  • Drogen: 60 ton / uur
  • Aflevercapaciteit: 150 ton / uur

 

Constructie CZAV Axelse Sassing in volle gang (1)
Constructie CZAV Axelse Sassing in volle gang (2)
Constructie CZAV Axelse Sassing in volle gang (3)