Kwaliteit & Veiligheid

Stuffingbox Banner

Feyter Industrial Services streeft een hoog veiligheid bewustzijn van al haar medewerkers na. Veiligheid is immers een mindset en begint bij jezelf. Met gedegen trainingen, toolbox meetings en een dynamisch Rie soft systeem werken wij dagelijks aan een hoog veiligheidsniveau en voldoen hiermee ruimschoots aan de VCA** kwalificatie.

Certificaten

 • ISO 9001 Certificaat 2026 – Nederlands
 • ISO 9001 Certificate 2026 – English
  De internationale ISO 9001 norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het ISO 9001 certificaat toont aan dat Feyter Industrial Services aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende wet- en regelgeving toepast, dat het rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

 

 • VCA** Certificate 2026
  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Wij beschikken over de VCA**.

 

 • Declaration Of Performance (DOP)
  Met deze prestatieverklaring is onderkent dat Feyter Industrial Services voldoet aan de EN-1090-1 norm. Deze Europese norm schrijft de eisen voor de vaststelling van de conformiteit van prestatiekenmerken voor constructieve stalen en aluminium onderdelen voor, alsook voor bouwpakketten op de markt gebracht als bouwproducten.

 

 • EN 1090 Certificate – English
  Doordat wij in het bezit zijn van het NEN-EN 1090-1 certificaat, zijn wij bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven op onze vervaardigde staalconstructies. Het certificaat geeft aan dat de geleverde producten voldoen aan de daarvoor wettelijk geldende kwaliteitseisen.
Lid Metaalunie

Voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden. Deze kunt u hieronder downloaden.

Erkend Leerbedrijf Feyter Industrial Services

Erkend Leerbedrijf

Zoals voor vele bedrijven in de techniek is het ook voor Feyter Industrial Services een uitdaging om goed technisch geschoold personeel aan te trekken. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de afgelopen jaren steeds minder jongeren voor techniek kozen. We zien het daarom als maatschappelijke plicht ons als leerbedrijf en stagebedrijf beschikbaar te stellen om jongeren in de praktijk kennis te laten maken met de ‘wereld van de techniek’.