History

From one-man-company to international group

 

Already in 1959, Marinus de Feijter laid the foundations for the current Feyter Group, with the establishment of his one-man business De Feijter. In the early years, the company is located in the center of Terneuzen. Like the establishment, the work is also of modest size in those days. Over time, the company transforms into a private held company.

 

Locatie Feijter Staalbouw aan de Haarmanweg in 1963

De jaren '60

In 1963 begint de echte groei van De Feijter. In dat jaar wordt een voor die tijd al zeer riante ruimte aan de Mr. F.J. Haarmanweg 17 betrokken. In de decennia daarop volgend zal deze vestiging nog tal van keren worden verbouwd en uitgebreid. Nieuwe bedrijfshallen worden toegevoegd en omringende grond wordt toegevoegd. Tot op de dag van vandaag huisvest deze locatie het hoofdkantoor van Feyter Group.

 

 

In 1963 the real growth of De Feijter begins. In that year, a very spacious housing at the Mr. F.J. Haarmanweg is build to house the company. In fact, this location still houses the headquarter of Feyter Group nowadays.

 

In 1980, forklift trucks are added to Feijter's assortment. A logical step because Datsun forklift manufacturer searches distributors in Zeeland and De Feijter has a lot of clients in need of forklift in this region. The new De Feijter branch is then called De Feijter Verhuur & Handelsmaatschappij, but operates under the name Feyter Forklift Services since 2006.

 

In 1982 De Feijter was subsequently expanded with the successful drawing agency Faktor in Middelburg. This company specializes in architectural designs for concrete, wood and steel structures and the guidance of license applications. Add this to the services De Feijter already has to offer and a golden combination is created.

 

Due to the fact that several companies, services and products have been added to De Feijter over the years, a new, modern, fresh look and name was chosen in 2006. The group of companies is since then called 'Feyter Group', which indicates the international character. The different companies are divided into 3 divisions: Industrial Services, Forklift Services and Civil Engineering.

 

In 2008, the Industrial Services division welcomes Thermosan Engineering in Middelburg. Thermosan remains to operate under its own, for many familiar name.

 

Foto Marinus de Feijter

Oprichter Marinus de Feijter te midden van zijn bewerkingsmachines

 

De jaren '70

Bij de zucht naar steeds verdere expansie wordt beginjaren 70 van de vorige eeuw besloten tot de bouw van een nieuwe bedrijfshal in Gent, om zodoende de hele Kanaalzone van Gent naar Terneuzen van twee zijden te bedienen.

 

De jaren '80

In 1980 worden heftrucks aan het programma van De Feijter toegevoegd. Een logische stap, omdat heftruckproducent Datsun in Zeeland dealers zoekt en De Feijter in deze regio veel heftruck behoevende klanten heeft. De nieuwe tak van De Feijter krijgt dan de naam De Feijter Verhuur & Handelsmaatschappij, maar opereert sinds 2006 onder de naam Feyter Forklift Services.

In 1982 wordt De Feijter vervolgens uitgebreid met het succesvolle tekenbureau Faktor in Middelburg. Deze onderneming heeft zich gespecialiseerd in bouwkundige ontwerpen, beton-, hout- en staalconstructies en de begeleiding van vergunningaanvragen. Voeg dit bij de diensten die De Feijter al bood en er ontstaat een gouden combinatie.

 

Na de eeuwwisseling

Doordat er in de loop der jaren diverse ondernemingen aan De Feijter zijn toegevoegd, wordt in 2006 gekozen voor een nieuwe, moderne, frisse uitstraling en benaming. De overkoepelende groepsnaam luidt sindsdien 'Feyter Group', welke het internationale karakter aanduidt. De verschillende ondernemingen worden verdeeld onder 3 divisies: Industrial Services, Forklift Services en Civil Engineering.

In 2008 wordt de divisie Industrial Services uitgebreid met het Middelburgse Thermosan Engineering. Thermosan opereert tot op heden nog steeds onder de eigen, voor velen vertrouwde, naam.