Het is met emissienormen net als met de machinerichtlijn (CE-markering): voldoet een machine niet aan de gestelde eisen, dan mag deze niet op de markt worden gebracht. Het is daarmee vooral belangrijke informatie voor motorenfabrikanten. Zij zijn druk met aanpassingen aan hun motoren om steeds te kunnen voldoen aan de (toekomstige) emissienormen.

Euro, Stage en Tier normering

In de praktijk worden verschillende normen door elkaar gebruikt. Euro, Stage en Tier zijn aanduidingen die je vaak hoort. Die verschillende aanduidingen zijn regelmatig aanleiding tot misverstanden. Het principe is echter simpel. Euro is de Europese norm voor het wegverkeer, Stage is de Europese norm voor off-roadverkeer en Tier is de norm die geldt in de Verenigde Staten.

Het onderscheid tussen de Europese normeringen Euro en Stage was voorheen eenvoudig aan te duiden, omdat de Euro normering voor voertuigen mét kenteken gold. Met de in 2021 ingevoerde registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen is dit onderscheid íets lastiger geworden. Daarom stellen we nu dat de Euro norm geldt voor alle voertuigen die op de snelweg toegestaan zijn.

Verhouding Stage en Tier

De Amerikaanse Tier en de Europese Stage normeringen zijn niet exact gelijk, maar ze zijn wel redelijk vergelijkbaar. En met een goede reden: Omdat de meeste motorenfabrikanten wereldwijd leveren hebben zij te maken met de gestelde normen in alle landen om hun product op de markt te mogen brengen. Vanuit kostenoogpunt is het dan ook praktisch om motoren te produceren die in al die markten toegestaan worden. Daarom is er altijd voor gekozen om de verschillende normeringen enigszins gelijk te laten lopen. Zo was Stage 3 vergelijkbaar met Tier 3. Echter, sinds in Europa de Stage V norm actief is geworden lopen de normen wat verder uit elkaar.

Over de Stage V norm

De Stage V wetgeving werd voorgesteld in 2014 en afgerond in 2016. In 2019 is de norm in werking getreden voor motoren met minder dan 56 kW en meer dan 130 kW. Sinds juli 2021 gelden ze ook voor motoren van 56 tot 130 kW. Waar de Stage III en IV normen grotendeels gelijk liepen met de Amerikaanse Tier normen, lopen ze nu met de introductie van Stage V verder uit elkaar. Zo is voor de Stage V norm het vrijwel bij alle motoren noodzakelijk om onder meer een partikelfilter aan de motor toe te voegen, terwijl de Tier 4 normen veelal gehaald worden zonder filters. De Stage V normen hebben betrekking op de uitstoot van CO, HC, NOx en roetdeeltjes. Vooral die laatste norm is veel strenger, van 0.025 g/kWh naar 0.015 g/kWh.

Motorvermogen bepalend

De emissienormen zijn gekoppeld aan de vermogensklasse van een verbrandingsmotor. Hoe er aan die norm wordt voldaan wordt niet voorgeschreven en is aan de motorenfabrikant. Met welke voorzieningen een motor wordt uitgevoerd  wordt dus bepaald door de fabrikant. Door een betere verbranding gaat een motor minder roet produceren, maar helemaal roetvrij draait geen enkele verbrandingsmotor. Dat kan worden opgelost met een roetfilter. En de laatste jaren heeft bij voor velen waarschijnlijk bekende AdBlue zijn intrede gedaan bij (land)bouwmachines en zware heftrucks. AdBlue wordt gebruikt in dieselvoertuigen met een Selective Catalytic Reduction katalysator, oftewel SCR. Een SCR-katalysator zorgt ervoor dat uitlaatgassen worden behandeld voordat ze het voertuig verlaten.

Opletten bij aanschaf nieuwe machine?

Wanneer u overweegt een nieuwe machine aan te schaffen bent u als eindgebruiker niet verplicht om een machine te kiezen die voldoet aan de nu geldende Stage V normering. Sinds 2021 zijn de fabrikanten verplicht om Stage V motoren te bouwen. Heeft u een machine op het oog die vanaf dit moment is gebouwd, dan heeft deze automatisch de Stage V motor. Koopt u een (jong)gebruikte machine met een oudere motor, dan is dat geen probleem. Echter, een opdrachtgever kan wel in de projecteisen opnemen dat er met minder uitstoot gebouwd moet worden. In zo’n geval kan een machine met Stage V motor de oplossing zijn.

 

Overweegt u een machine aan te schaffen of te leasen, maar wilt u eerst meer weten over deze materie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen