Wanneer een heftruck achteruit rijdt, kan het gebeuren dat de chauffeur de situatie niet goed kan overzien. Dat is de reden dat fabrikanten hun heftrucks voorzien van een achteruitrijalarm. Dit alarm moet de omgeving waarschuwen voor een naderend voertuig dat moeizaam manoeuvreert en een bestuurder die hen mogelijk niet ziet.

IS HET ACHTERUITRIJALARM VERPLICHT?

Omdat er zoveel voertuigen zijn met een achteruitrijalarm, zou je verwachten dat zo’n alarm verplicht is. Toch is dat niet het geval. Er is geen regelgeving die expliciet beschrijft dat de aanwezigheid van een achteruitrijalarm op een standaard voertuig verplicht is. Wel moet ervoor worden gezorgd dat de heftruck goed zichtbaar en hoorbaar is voor voetgangers.

Desondanks wordt een achteruitrijalarm toch op heel veel voertuigen gemonteerd. De reden daarvoor is het feit dat het een zeer eenvoudige en voordelige manier is om bij te dragen aan meer veiligheid in een magazijn. Voor het ontwerp van een heftruck stelt de fabrikant een risicobeoordeling op. Hieruit volgt het besluit om de heftruck met een achteruitrijalarm uit te rusten. Met het aanbrengen van een CE-markering verklaart de fabrikant vervolgens dat het een veilige machine betreft.

ALTERNATIEVEN

Een nadeel van het achteruitrijalarm is dat het vaak als irritant wordt ervaren en dat het kan zorgen voor een onrustige werkomgeving. Regelmatig krijgen we de vraag of het alarm verwijderd mag worden. Dit is echter sterk af te raden, simpelweg vanwege de effectieve werking er van en het gevaar dat ontstaat wanneer het achteruitrijalarm zou worden uitgeschakeld.

Wat wel mogelijk is, is het aanbrengen van een alternatief veiligheidssysteem. Zo worden steeds meer voertuigen uitgerust met een achteruitrijalarm dat een kraakgeluid produceert, ook wel ‘witte ruis’ genoemd. Het voordeel van dit kraakgeluid is dat het minder ver draagt en dus alleen in de gevarenzone te horen is, maar daarna snel afbreekt.

ANDERE HULPMIDDELEN

Naast bovengenoemde alternatief in de vorm van het zogenaamde kraakalarm, zijn er ook producten op de markt die de veiligheid bij achteruit rijdende heftrucks op een andere manier vergroten. Een aantal voorbeelden:

 • Blue-Spot
  De Blue-Spot op de heftruck werpt een heldere lichtbundel op de grond voor of achter het voertuig. Voetgangers, maar ook bestuurders van andere heftrucks of magazijntrucks, worden door het opvallende licht tijdig gewaarschuwd voor de naderende heftruck.
 • Achteruitrijcamera
  Met een camerasysteem krijgt de heftruckchauffeur een paar extra ogen. Er kan gekozen worden om het zicht op de lading te verbeteren, maar ook om het zicht rondom de heftruck te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door een camera in te schakelen als er achteruit wordt gereden. Een camerasysteem zorgt er voor dat de heftruckbestuurder efficiënter en veiliger kan werken. Extra voordeel: geen stijve nek meer voor de bestuurder.
 • Sensoren
  De ultrasoon sensordetector verhindert en vermijdt actief het risico op een aanrijding. Bij gevaardetectie zal het systeem de bestuurder alarmeren. Het is zelfs mogelijk dat het systeem ingrijpt en het voertuig automatisch vertraagd of zelfs volledig tot stilstand brengt.
 • Pedestrian Alert System
  Het Pedestrian Alert System (PAS) minimaliseert het risico op ongevallen tussen heftrucks en voetgangers met behulp van radiosignalen (Radio-frequency identification, ofwel RFID). Voetgangers dragen een elektronische RF-tag die gedetecteerd worden door de RF-ontvanger op de heftruck. Wanneer het systeem een voetganger detecteert op een instelbare afstand tussen de 1 en 6,5 meter, wordt de bestuurder gealarmeerd door middel van een flitslamp of geluidssignaal. Het is zelfs mogelijk de rijsnelheid van de heftruck automatisch te laten vertragen.

 

Meer weten over een alternatief veiligheidssysteem? Neem dan contact met ons op.