Om snel en eenvoudig te kunnen bepalen of deze plicht ook voor uw machine geldt heeft de RDW een keuzehulp gemaakt. Vul deze altijd in, zodat u exact weet of u wel of niet moet registreren en zo ja, onder welke categorie.

Is er geen registratieplicht voor uw machine? Dan geldt al wat hierna volgt niet voor u.

 

MACHINES TOT EN MET BOUWJAAR 2020

De conversieroute

U heeft tot en met 01-01-2025 de tijd om uw machine te registreren. Ons advies: Doe dit al in 2021. Machines tot en met bouwjaar 2020 dienen niet geschouwd te worden door de RDW, registratie is enkel een administratieve handeling, mits u in 2021 registreert. Dit noemen we de conversieroute.

Registreert u na 2021? Dan dient de machine geschouwd te worden en dat gaat u merken in de kosten. Bovendien wordt u mogelijk verplicht technische aanpassingen uit te voeren. Registreer dus in 2021.

 

KENTEKENPLICHT

Of u naast registratie een kentekenplaat moet voeren is afhankelijk van de snelheid waarmee u effectief rijdt. Wanneer deze meer is dan 25 km/uur dan voert u ook een kentekenplaat, deze verplichting gaat direct met de registratie in. Voor machines trager dan 25 km/uur geldt dat het voeren van een kenteken verplicht is vanaf 01-01-2025. Het is verstandig om na registratie direct een kentekenplaat te laten maken. Een politie agent kan dan direct aan uw voertuig zien dat u het geregistreerd hebt zonder u te laten stoppen en naar de registratie te vragen.

Bestaande machines dienen door de eigenaar zelf geregistreerd te worden. Dit doet u op de RDW website. Particulieren registreren met DigiD, bedrijven met EHerkenning. De kosten zijn €18,- per registratie en dienen direct te worden betaald met Ideal (dit is de enige optie).

Naast uw eigen gegevens dient u de volgende machine gegevens in te voeren:

 • VIN / serienummer: Dit staat op de typeplaat van de machine
 • GV kenteken: Indien van toepassing vult u dat in. Na 31-12-2021 mag u niet meer rijden met een huidig GV kenteken. Na opgaaf van uw huidige GV kenteken tijdens de registratie wordt dit omgezet in een normaal kenteken. Dit betekent dat wanneer u nu een GV kenteken heeft, u toch registreert!
 • Voertuigcategorie: Dit volgt uit de keuzehulp. Zo is een heftruck een mobiele machine met beperkte snelheid (MMBS).
 • Voertuigomschrijving: Heftruck, verreiker, reachstacker, terminaltrekker enz. enz.
 • Handelsbenaming: Als Golf, Polo enz. Slechts indien van toepassing, zo niet kunt u ook het type invullen.
 • Type: Het exacte type zoals dat op de typeplaat staat.
 • Bouwjaar
 • Brandstof 1
 • Brandstof 2: Enkel indien van toepassing
 • Maximale constructie snelheid. Wanneer deze groter is dan 25 km / uur dient u een kentekenplaat te voeren!

De RDW heeft beloofd dat alle ingediende machines geregistreerd worden, maar doet geen beloftes over de periode tussen aanvraag en uiteindelijke registratie. Na ontvangst van de kentekencard kunt u, net als bij een auto, een kentekenplaat laten maken (kosten +/- €12,-).

 

MACHINES MET BOUWJAAR 2021, GEREGISTREERD VOOR 01-07-2021

De overgangsregeling

In de laatste weken van december 2020 is besloten dat er een ingroeiperiode wordt mogelijk gemaakt. U kunt machines met bouwjaar 2021 voor 01-07-2021 op 2 manieren registreren:

 1. U bewandelt de conversieroute zoals eerder uitgelegd.
 2. U bewandelt de reguliere route, deze staat verderop uitgelegd.

In de praktijk gaat dit betekenen dat wanneer het serienummer van uw machine (die kan dan ook nog in productie zijn) bekend is voor 01-07-2021 u de conversieroute kunt nemen. Dat deze route interessanter is dan de reguliere route kunt u hierna lezen.

 

MACHINES MET BOUWJAAR VANAF 2021, TE REGISTREREN NA 01-07-2021

De reguliere route

De reguliere route volgt de nieuwe wetgeving. Na 01-07-2021 is er voor nieuwe machines (bouwjaar vanaf 2021) geen andere keuze meer dan deze reguliere route te volgen.

De leverancier van de machine vraagt een schouwing en registratie aan. Feyter Forklift Services heeft hiervoor de benodigde RDW erkenningen gekregen. De schouwing betekent een keuring door een RDW inspecteur, de kosten hiervan verschillen per situatie (zoals deze nu bekend zijn):

 • Een individuele goedkeuring en registratie kost €230,90.  De machine wordt door de RDW inspecteur beoordeeld aan de hand van de eisen zoals opgenomen in het Voertuig Reglement. Een verkorte versie hiervan is opgesteld door BMWT (Download: BMWT: Eisen aan voertuigen op de openbare weg). Deze keuring is zeer uitgebreid en gaat ervan uit dat machine geen typekeur heeft. Voorrijdkosten van deze keuring: €114,-
 • Goedkeuring en registratie van een machine met een Europese of Nederlandse type-goedkeur: €145,40.  Deze mogelijkheid was initieel niet voorzien wat betekent dat niet alle fabrikanten deze goedkeur al beschikbaar hebben. Het is dan ook te verwachten dat een deel van de machines individueel gekeurd moet worden. Voorrijdkosten van deze keuring: €114,-
 • Versnelde regeling: €54,96. Voorwaarde hiervan is dat de Europese of Nederlandse type-goedkeur geregeld is en de leverancier bevoegd is om deze versnelde inschrijving te mogen doen. Feyter Forklift Services is hiertoe gemachtigd door de RDW. Bij de versnelde regeling is er geen sprake van voorrijdkosten.

 

GROTE EN ZWARE MACHINES

Hiermee bedoelen wij machines breder dan 3.5 meter, zwaarder dan 60 ton leeg of met een as-last van meer dan 13 ton per as. Hierbij valt te denken aan heftrucks met een capaciteit vanaf ongeveer 18 ton, reachstackers, empty container handlers, enzovoorts. Via de conversieroute kunnen deze machines geregistreerd worden: De RDW accepteert namelijk via deze route alle machines en vraagt niet om afmetingen en gewichten.

Over hoe dat na 01-07-2021 via de reguliere route zal gaan houden wij geregeld contact met branche vereniging BMWT. Navraag op 21-01-2021 leert dat grote en zware machines ook via de reguliere route geregistreerd kunnen worden. Echter komt er dan een aantekening op de kentekenkaart dat de machine te groot of te zwaar is om zonder ontheffing de weg op te mogen. De RDW heeft een informatie brochure samengesteld over ontheffingen. De ontheffing vraagt u ook aan bij de RDW.

Wanneer u een ontheffing aanvraagt zonder dat de machine is geregistreerd wordt deze ontheffing afgewezen. Registratie is dus voorwaarde voor ontheffing!

 

HUURT OF LEAST U BIJ FEYTER FORKLIFT SERVICES?

Feyter Forklift Services is in dat geval eigenaar van deze machines en draagt zorg voor de registratie en kentekening. Wij zullen zo veel als mogelijk gebruik maken van de conversieroute. Machines met bouwjaar vanaf 2021 registreren en kentekenen wij bij inbedrijfstellen. Voor onze machines tot en met bouwjaar 2020 zullen wij gebruik maken van een zogenaamde bulk-upload. Gezien het grote aantal van deze machines kunnen wij deze vanaf (verwachte datum) 01-04-2021 allemaal in 1 keer indienen bij de RDW.

 

HULP NODIG?

Wilt u een machine registreren en heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld omdat u niet alle benodigde gegevens paraat heeft? We helpen u graag. Laat het ons weten en stuur ons een bericht via het formulier op de contactpagina.