ATEX explosieveilige heftrucks

Machines die ontstekingsbronnen bevatten en in een gebied worden gebruikt waar explosiegevaar aanwezig is, moeten voldoen aan de ATEX richtlijn. Die verplichting heeft ook betrekking op intern transportmachines zoals de heftruck. Maar wat houdt ATEX explosiebeveiliging precies in? We leggen het hieronder beknopt uit.

banner-kennisartikel-atex-explosiebeveiligde-heftruck

Wat is ATEX?

ATEX staat voor: Atmosphères Explosives. Het is de Europese richtlijn voor een veilige en gezonde werkomgeving, van kracht sinds 1 juli 2003. De ATEX is onderverdeeld in twee richtlijnen, namelijk richtlijn 2014/34/EU en richtlijn 1999/92/EG. Beide zijn beter bekend onder de volgens de Europese Commissie informele namen ATEX 114 en ATEX 153 (tot 2016 waren dit de ATEX 95 en ATEX 137).

Het verschil tussen beide richtlijnen is dat ATEX 114 wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten (apparaten CE-richtlijn) en ATEX 153 wordt toegepast op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers (sociale richtlijn), beide in Ex-omgevingen. Het doel van deze richtlijnen is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar.

 

Welke maatregelen zijn nodig?

Om vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om het explosiegevaar te managen voor een machine, zal er een risicoanalyse uitgevoerd moeten worden. Daaruit zal blijken welke gevarenzoneklasse en daarmee welke categorie van beveiliging van toepassing is. Daarmee kan vervolgens worden bepaald aan welke eisen moet worden voldaan conform de ATEX richtlijnen.

Een explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld. Voor alle zones geldt een aparte ATEX certificering.

 

  Gevarenzoneklasse    Omschrijving
Gasexplosie gevaar     Zone 0  Een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
Gasexplosie gevaar Zone 1 De kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot
Gasexplosie gevaar Zone 2 Kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd
Stofexplosiegevaar zone 20 Een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
Stofexplosiegevaar zone 21 De kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot
Stofexplosiegevaar zone 22 De kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd

 

 

ATEX heftruck

Op het eerste gezicht valt een explosiebeveiligde heftruck, zoals de elektrische Unicarriers MX25 op de foto, niet zo snel te onderscheiden van een standaarduitvoering. Toch zijn er diverse aanpassingen aan de machine gedaan om te voorkomen dat vonken kunnen ontstaan.

 

Afscherming elektrische onderdelen: Elektrische apparatuur kan er voor zorgen dat vonken ontstaan. Bij explosiebeveiligde trucks worden deze onderdelen daarom volledig afgeschermd, zodat eventuele vonken niet in aanraking kunnen komen met de omgeving. Ook mechanische onderdelen, zoals remmen of vorken, krijgen een passende beschermlaag.

 

Antistatische materialen: Elk onderdeel dat statische elektriciteit zou kunnen opwekken, antistatisch gemaakt. Dit geldt voor onderdelen binnen de cabine (armleuning, stoel, matten), maar ook voor elementen daarbuiten, met de antistatische banden als bekendste voorbeeld.

webartikel-foto-atex-heftruck

In welke sectoren?

Bij explosiebeveiligde trucks wordt klassiek aan de chemische of aan de farmaceutische sector gedacht, twee industrieën waarin explosiegevoelige producten worden gecreëerd of verwerkt. Maar explosiebeveiligde heftrucks en magazijntrucks worden ook in andere sectoren gebruikt, waarin de gebruikte bestanddelen eveneens een explosiegevaar kunnen creëren. Voorbeelden zijn de voedingsindustrie, textiel industrie en recycling.

Het toepassen van explosieveilig materieel in een explosiegevaarlijke omgeving kan alleen met materiaal dat op de juiste wijze gemarkeerd is. Op het typeplaatje staat altijd een duidelijk leesbare markering met betrekking tot het veiligheidsniveau.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de juiste oplossing voor uw onderneming en de daarbij behorende machines? Feyter Forklift Services bediend de regio Zuidwest Nederland op gebied van magazijntrucks, heftrucks, verreikers, etc. Neem contact met ons op en wij helpen u graag op weg!