Magazijnstellingen zijn keuringsplichtig

Net als mobiele machines dienen ook magazijnstellingen periodiek door een deskundige te worden gekeurd. Dit draagt bij aan een veilige werkplek, waarvoor de werkgever verantwoordelijk is. De keuringen brengen tijdig eventuele gebreken aan het licht, die anders voor vervelende verrassingen kunnen zorgen.

kennisartikel magazijnstellingen

Dat de heftruck of magazijntruck ieder jaar aan een technische keuring onderworpen dient te worden is bij iedereen wel bekend. Dat dit ook geldt voor magazijnstellingen en wat daar dan de reden toe is, is vaak niet duidelijk. Magazijnstellingen zijn statisch en bevatten geen bewegende, slijtende delen. Welke Arbo-risico’s kunnen magazijnstellingen dan opleveren?

Wie wil weten aan wat voor risico’s medewerkers in een magazijn blootstaan, moet eens op YouTube zoeken op ‘warehouse accident’. Al snel is dan duidelijk wat de grote risicofactor voor magazijnstellingen is: de heftruck, reachtruck of ander type magazijntrucks. Maar ook verkeerde belading of een verkeerde montage kan een stelling verzwakken.

Meer over de keuringsdienst van Feyter Forklift Services

 

Veiligheidsvoorzieningen

Magazijnstellingen zijn kwetsbare producten, die bescherming nodig hebben. Met een aantal maatregelen is de veiligheid in magazijnen vrij eenvoudig te vergroten:

  • Een correcte belasting: op de magazijnstellingen zijn op goed zichtbare plaatsen draagvermogenborden geplaatst die aangeven wat het draagvermogen van een paar liggers is.
  • Doorvalbeveiliging: voorkomt op een effectieve wijze dat goederen vallen. Hiertoe zijn onder meer schopranden, leuningwerk en gaaswanden aanwezig.
  • Vloeren: scheuren en verzakkingen van de vloeren kunnen gevaar opleveren voor de stellingen en moeten dus zo snel mogelijk worden gerepareerd.
  • Aanrijdbescherming: er moeten voldoende aanrijdbeschermers aanwezig zijn om bij een eventuele aanrijding met de heftruck te voorkomen dat direct forse schade ontstaat aan de stellingstaander.

 

Dagelijkse controle

Idealiter controleert iedere dag iemand de magazijnstellingen zowel voor als na het werk. Zo'n controle werkt preventief: je voorkomt vervelende verrassingen tijdens het werk. Worden beschadigingen aan een magazijnstelling niet opgemerkt, dan kan de stelling in het ergste geval instorten. Ook voorkom je discussies over wie voor schade aan de stellingen verantwoordelijk is. Wie vóór het werk schade vindt, kan de schade niet hebben veroorzaakt.

Dat bovenstaande met name in een groot magazijn lastig is, begrijpen wij ook. Het meest belangrijk is het om in ieder geval schades die tijdens het werk gesignaleerd worden, direct te melden aan de werkgever of verantwoordelijke. Een beschadigde staander kan immers flink verzwakt zijn en bij een volgende, geringe aanrijding voor grote schade zorgen.

 

Periodieke keuring

Een werkgever dient alle gebruikte arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Een magazijnstelling is zo’n arbeidsmiddel, evenals een entresolvloer. Welk risico een magazijnstelling vormt, blijkt uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) die de werkgever opstelt. Een veilige ondergrens voor de keuringsfrequentie is eenmaal per jaar. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van montage, dient direct na de montage al te worden gekeurd voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen.