Servicemobielen Westerscheldetunnel opgeleverd

Zo’n 30 weken nadat de productie van de nieuwe servicemobielen begon, was woensdag 10 oktober het moment daar: het eerste voertuig wordt naar zijn werkomgeving gebracht, naar de onderhoudsruimtes onder het wegdek van de Westerscheldetunnel. Daar is het voertuig enkele weken onderworpen aan een uitvoerige testfase. Na het succesvol afronden van deze tests zijn de overige drie voertuigen afgeleverd en in bedrijf gesteld.

website-banner-oplevering-1e-westerscheldetunnel-servicemobiel

Onder het wegdek van de Westerscheldtunnel opereren vier servicemobielen ten behoeve van het onderhoud aan de technische installaties, die onder het wegdek van de tunnel zijn aangebracht. Na reeds enkele jaren gebruik tijdens de bouw van de tunnel en ruim vijftien jaar tijdens het onderhoud zijn de oorspronkelijke voertuigen toe aan vervanging. Vorig jaar verleende Westerscheldetunnel Maintenance, de onderhoudsaannemer van de technische installaties in de Westerscheldetunnel, de opdracht voor levering van vier nieuwe voertuigen aan Feyter Forklift Services.

 

Speciale eisen

De bijzondere werkomgeving in Nederlands’ langste tunnel voor wegverkeer vraagt om een bijzonder pakket aan eisen voor de servicemobielen. De belangrijkste factor hierin is de beperkte ruimte. De voertuigen moeten passen in het smalle kabelkanaal onder het wegdek, maar ook in de beperkte doorgang waardoor ze naar binnen worden getakeld. Met afmetingen van 3,80 meter lang, 1,70 meter hoog en slechts 0,70 meter breed kan ieder voertuig twee monteurs en hun gereedschap en/of onderdelen vervoeren.

Als gevolg van de beperkte ruimte kan het in geval van een calamiteit voorkomen dat een servicemobiel de doorgang in het kabelkanaal blokkeert. Om hulpdiensten toch de mogelijkheid te bieden om de achterliggende ruimte te bereiken, zijn de voertuigen zo ontworpen dat de brandweer door het voertuig heen kan. Door het wegklappen van zowel de stoelen als de besturing wordt de laadvloer volledig vlak gemaakt. Zo wordt een ruime doorgang dwars door het voertuig gecreëerd, waarin ook een brancard naar de opstelplaatsen in de toeritgebouwen vervoerd kan worden.

 

Passen en meten

Het transporteren van de servicemobielen naar de onderhoudsruimtes is bepaald geen sinecure. Om te beginnen dient iedere machine ruim 30 meter naar beneden te worden getakeld, waarbij de marges in de schacht minimaal zijn. Eénmaal aangekomen op de onderste verdieping moet het voertuig door verschillende ruimtes worden gemanoeuvreerd, om uiteindelijk het kabelkanaal onder het wegdek te bereiken. De beperkte ruimte en het feit dat de servicemobielen niet over een eigen stuurinrichting beschikken maakt het karwei allerminst eenvoudig.

Onderstaande fotoreportage geeft een impressie van het transport van het eerste voertuig.

Nadat het eerste voertuig op zijn definitieve locatie is geïnstalleerd, kan worden gestart met uitvoerig testen. Op basis van die gegevens worden de rij- en remeigenschappen verder ingeregeld. Na het voltooien van de tests worden dezelfde instellingen ingevoerd bij de drie andere voertuigen. Deze bevinden zich op dat moment nog in de werkplaats van Feyter Forklift Services. In enkele weken tijd zijn ze allemaal volledig ingeregeld en worden ook deze drie voertuigen op 5 november naar de onderhoudsruimtes van de Westerscheldetunnel gebracht.

 

Nauwe samenwerking binnen Feyter Group

Voor de realisatie van de servicemobielen werkte Feyter Forklift Services nauw samen met zusterbedrijf Feyter Industrial Services. Zo werd de ervaring van Feyter Forklift Services in het onderhoud aan elektrovoertuigen gecombineerd met de expertise in engineering en machinebouw van Feyter Industrial Services. De korte lijnen tussen beide bedrijven bieden een groot voordeel ten opzichte van een externe samenwerking. Het zorgt voor een grote mate van flexibiliteit, waardoor de uitdagingen behorend bij een dergelijk complex project snel en effectief worden opgelost.

De risico-inventarisatie en evaluatie (RIE), de toepassing van machinerichtlijnen en Europese normen werden uitgevoerd door projectleider Dennis de Vos van Feyter Forklift Services, in nauw contact met Westerscheldetunnel Maintenance. Ook de componenten, zoals bijvoorbeeld de rijmotoren, bestuurdersstoelen en elektrische regelingen werden door Feyter Forklift Services geselecteerd. Feyter Industrial Services speelde een voorname rol bij de engineering en zorgde voor het ontwerp, de tekeningen en productie van de staalconstructie, alsmede het galvaniseren en poedercoaten. De uiteindelijke assemblage van de vier voertuigen werd uitgevoerd door Feyter Forklift Services.

De voertuigen zijn voorzien van CE certificaat en bijbehorend constructiedossier. Daarnaast is uitgebreide documentatie voorzien, zoals gebruikershandleidingen, werkplaatshandleidingen en onderdelenboeken.

Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel
Nieuwe servicemobielen onderhoud Westerscheldetunnel