Mag een diesel heftruck binnen rijden?

Sinds 1 januari 2003 is het voor bedrijven verboden om diesel heftrucks tot vier ton in gesloten ruimtes in te zetten. De regelgeving over toegestane uitlaatemissies voor heftrucks is vastgelegd in een Europese Richtlijn. De uitstoot van dieselmotoren bevat samengestelde stoffen (PAK, roet e.d.) die kankerverwekkend zijn. Dieselmotorenemissie (DME) is daarom opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Mag de diesel heftruck binnen? - Feyter Forklift Services

Uitgangspunt van de Arbeidsinspectie rond kankerverwekkende stoffen is dat, waar technisch mogelijk, vervanging van de kankerverwekkende stof door een minder schadelijke stof moet plaatsvinden. Financieel-economische overwegingen spelen hierbij geen rol.

 

Voor de categorie tot vier ton is gekozen omdat er een goed elektrisch of LPG alternatief is. Ook half open ruimten en scheepsruimten vallen onder dit verbod. Het even naar binnen rijden met een diesel heftruck is ook niet meer toegestaan.

 

Voor de categorie tot vier ton is gekozen omdat er een goed elektrisch of LPG alternatief is

 

Hoe controleert de Arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie controleert pas als er een klacht is gemeld. Bij een overtreding treedt na een waarschuwing een overgangsregeling van een half jaar in werking, waarbinnen een alternatief moet worden aangeschaft in de vorm van een elektrische vorkheftruck, of een LPG-uitvoering met katalysator. Binnen dat half jaar mag er van de Arbeidsinspectie nog tijdelijk worden doorgewerkt met de diesels, mits deze zijn uitgerust met een correct functionerende oxidatiekatalysator en een roetfilter. Blijft de gebruiker daarna nog in gebreke, dan hanteert de Arbeidsinspectie een forse boete.