Mag mijn heftruck de openbare weg op?

Verreweg de meeste heftrucks worden op eigen, afgesloten bedrijfsterreinen ingezet. Maar soms ontkom je er niet aan om toch een stuk over de openbare weg te rijden. Of dit wel / niet mag hangt af van een aantal voorwaarden waar zowel de heftruck als de bestuurder aan voldoen.

Manitou MI heftruck met afgeknotte driehoek - Feyter Forklift Services

Eisen aan de bestuurder

 

Rijbewijs of heftruckcertificaat?

De eisen waar de bestuurder aan moet voldoen is afhankelijk van de breedte van de heftruck. Voor heftrucks met een breedte minder dan 130 centimeter is geen officieel rijbewijs benodigd. Echter, zoals beschreven in ons artikel IS EEN HEFTRUCK RIJBEWIJS VERPLICHT, eist de Arbowetgeving van de werkgever dat hij er voor zorgt dat zijn personeel deskundig is. Doet er zich een ongeval voor, dan moet de werkgever kunnen aantonen dat de betrokken werknemer daadwerkelijk deskundig is. De enige manier waarop dat mogelijk is, is door het overhandigen van een heftruck certificaat verkregen door een gedegen opleiding bij een erkend opleidingsinstituut.

Voor heftrucks breder dan 130 centimeter komt het op 1 juli 2015 ingevoerde T rijbewijs om de hoek kijken. Het T rijbewijs werd destijds ingevoerd voor bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, met als doel om ongevallen met deze machines terug te dringen. Een bestuurder die met een heftruck breder dan 130 centimeter op de openbare weg komt is verplicht om over dit T-Rijbewijs te beschikken. Let hierbij op, want wanneer het eigen bedrijfsterrein niet is afgesloten van de openbare weg, dan wordt dit terrein gezien als openbaar toegankelijk en is het T rijbewijs ook verplicht.

Voor wie bij de invoer van het T rijbewijs rijbewijs in het bezit was van een B rijbewijs geldt dat hij / zij het T rijbewijs automatisch krijgt bijgeschreven bij verlenging van het rijbewijs.

 

Verzekering

Heftrucks vallen onder de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). De heftruck dient dus minimaal over een WAM verzekering te beschikken.

 

Eisen aan de heftruck

 

Voor een heftruck met een breedte van 130 centimeter of meer die de openbare weg op gaat geldt het Reglement Voertuigen. De heftruck moet daarom voldoen aan de volgende eisen:

  • 2 lampen gemonteerd aan de voorzijde, voorzien van dimlicht en stadslicht;
  • Richtingaanwijzers voor- en achteraan;
  • Waarschuwingsknipperlichten ofwel alarmlichten;
  • 2 lampen gemonteerd aan de achterzijde, voorzien van reflectoren
  • Remlichten aan de achterzijde
  • Reflecterende, afgeknotte driehoek, gemonteerd op de achterzijde in het midden dan wel links op minimaal 25 centimeter en maximaal 190 centimeter hoogte
  • Uitstekende delen, zoals de vorken, dienen verwijderd of afgeschermd te worden.

 

Als het voertuig langer is dan 6 meter, aan beide zijden van het voertuig:

  • 1 zijrichtingaanwijzer
  • 1 gele retroreflector

 

Als het voertuig – met inbegrip van aanhangwagens en lading – breder is dan 2,60 meter en de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt:

  • 1 geel zwaai-, flits- of knipperlicht

 

Uitstekende delen zoals vorken of een bak dienen te worden verwijderd of afgeschermd. De maximum snelheid op de openbare weg is 25 km/u.

 

Voor meer details kunt u terecht op de overheidswebsites Regeling voertuigen en Regeling optische en geluidssignalen.