Mastneiging of vorkenbordneiging?

Bij reachtrucks onderscheiden we 2 systemen voor het het neigen / tilten van de vorken, namelijk: mastneiging en vorkenbordneiging. Bij het eerstgenoemde systeem zit het scharnierpunt onderaan de mast, waardoor de gehele mast een aantal graden tilt. Bij vorkenbordneiging scharniert niet de mast, maar beweegt enkel het vorkenbord. Het verschil lijkt op het eerste oog wellicht niet zo belangrijk en slechts een detail. Echter, in de praktijk zijn er wel degelijk belangrijke verschillen die de snelheid en de veiligheid tijdens het werk bepalen.

Kennisartikel mast- of vorkenbord neiging

Reachtrucks worden met name gebruikt in compacte tot middelgrote magazijnen. De inzet van reachtrucks zorgt ervoor dat het mogelijk is om de gangpaden wat smaller te maken dan bij de inzet van heftrucks met contragewicht. Het werken met reachtrucks gaat minstens net zo snel als met heftrucks, maar ze bieden een groot voordeel met hun uitzonderlijke hefhoogtes. Pallets kunnen namelijk tot wel 12 meter hoogte worden weg gezet.

 

Waarom neigen of tilten

Om pallets zorgvuldig op te nemen en af te zetten is de neigfunctie (ook bekend als tiltfunctie) belangrijk. Zeker op grote hoogte. Het zorgt er voor dat de (minimale) mastdoorbuiging kan worden gecompenseerd door de lading voor- of achterover te neigen.

 

 

Twee systemen

Reachtrucks zijn verkrijgbaar met twee verschillende neigsystemen, namelijk neiging in de mast en neiging in het vorkenbord. Bij mastneiging zit het scharnierpunt onderin de mast (op ongeveer een meter van de vloer) en kan de gehele mast dus enkele graden voor- en achterwaarts neigen. Bij vorkenbordneiging beweegt alleen het vorkenbord.

 

 

Welk systeem moet ik kiezen

Zeker door ervaren chauffeurs wordt de neigfunctie wellicht niet heel veel gebruikt. Maar wanneer de functie toch nodig is, dan is het natuurlijk wel zo fijn dat het systeem veilig en precies werkt.

Een voordeel van mastneiging is dat hiervoor geen hydrauliekslangen door de mast lopen. Hierdoor is het goedkoper, maar biedt het de chauffeur bovenal een beter zicht door de mast.

Een ander voordeel van mastneiging heeft zowel effect op de veiligheid als op ruimtebesparing. Om dat te begrijpen is het belangrijk om te kijken wat het effect is van beide neigsystemen op de beweging van de vorken. Onderstaande schematische afbeeldingen geven dat goed weer.

Veiligheid

Zoals hieronder op de eerste afbeelding te zien is, tonen de vorkpunten bij het achterover neigen met mastneiging een achterwaartse beweging. In de getoonde situatie wordt uitgegaan van een neiging van 1° voorover en 3° achterover, zoals de Unicarriers reachtrucks dit doen.

Vergelijk dit met de afbeelding daaronder, wat vorkenbordneiging illustreert, en we zien direct een verschil in de beweging van de vorkpunten. Bij vorkenbordneiging gaan deze namelijk een fors stuk voorwaarts. Als in dit geval achter de op te pakken pallet veel ruimte is, vorm dit natuurlijk geen probleem. Staan er echter 2 rijen pallets dicht tegen elkaar aan, dan zal bij vorkenbord neiging het risico ontstaan dat de vorkpunten ook de pallet in de achterliggende rij aantikken of zelfs optillen. Onderstaande afbeelding illustreert deze gevaarlijke situatie.

Effect mastneiging op de beweging van de vorken
Effect vorkenbordneiging op de beweging van de vorken
Mastneiging en Vorkenbordneiging bij reachtrucks vergeleken

Ruimtebesparing

Zoals op de bovenstaande schematische afbeelding van het effect op de vorken bij mastneiging al te zien is, zorgt mastneiging er voor dat de pallet ruim 30 centimeter verder uit de stelling wordt gehaald. Bij vorkenbord neiging is de reachslag (bij de Unicarriers UMS bijvoorbeeld 625 mm) gelijk aan de afstand dat de pallet uit de stelling wordt gehaald. Mastneiging biedt  het voordeel dat het achterover neigen van de mast er voor zorgt dat de pallet in dit voorbeeld zo’n 925 mm uit de stelling wordt gehaald. Nog zonder de reachtruck zelf te verrijden.

 

De afbeelding hieronder toont het verschil tussen beide systemen aan. Mastneiging zorgt er zodoende voor dat de chauffeur eerder kan beginnen met wegdraaien en is er minder ruimte in het gangpad benodigd. Dat resulteert in de mogelijkheid om smallere gangpaden aan te houden, wat de opslagcapaciteit van een magazijn kan vergroten.

Smaller gangpad met reachtruck met mastneiging

Heeft vorkenbordneiging dan geen voordelen?

Met bovenstaande uitleg lijkt het haast dat mastneigingen alleen maar voordelen heeft ten opzichte van vorkenbordneiging. Dat is echter geen waar. Vooral op grote hoogte kleeft er namelijk een nadeel aan de neiging van de mast. Doordat de gehele mast in beweging wordt gezet, oefent dit systeem meer kracht uit op de machine. Met name bij lange hefmasten, voor grote hefhoogtes, resulteert dit in dynamiek en kleine schommelingen. De gehele beweging is daardoor bij mastneiging iets minder zeker dan bij vorkenbordneiging.

 

Dankzij vorkenbordneiging behoudt de reachtruck op grotere hoogten een hogere restcapaciteit. Vooral dit laatste is voor de meeste gebruikers en aanbieders een belangrijk argument. Uiteindelijk zal u in uw eigen situatie moeten kijken welke van de bovengenoemde facetten het meest belangrijk is.