Maatregelen Corona virus

De Nederlandse regering heeft, geheel terecht, verregaande maatregelen genomen om het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. Het is zoals voor iedereen daarom ook onze verantwoordelijkheid om hieraan alle medewerking te verlenen.

Corona maatregelen banner

De Nederlandse regering heeft, geheel terecht, verregaande maatregelen genomen om het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. Het is zoals voor iedereen daarom ook onze verantwoordelijkheid om hieraan alle medewerking te verlenen. De genomen maatregelen hebben de nodige gevolgen voor de bedrijfsvoering van de verschillende bedrijven binnen Feyter Forklift Services (Feyter Forklift Services, Feyter Gabelstapler, Feyter Iberia en Verhoef Werkmaterieel).

 

Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk operationeel blijven om de continuïteit te waarborgen. Feyter Forklift Services is een service verlenend bedrijf en we doen er alles aan om deze service zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij blijft de gezondheid van uw en onze medewerkers. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 

Wat houdt dit in?

  • Wij vragen onze medewerkers om niet naar het werk te komen bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
  • Medewerkers die thuis kunnen werken, worden verzocht dit zoveel mogelijk te doen;
  • Account Managers werken vanuit huis en zijn per mail en telefoon bereikbaar;
  • De medewerkers die functies vervullen met klantcontacten (chauffeurs, technici) blijven hun werkzaamheden uitvoeren en zullen de hygiëne richtlijnen van het RIVM volgen: niet handen schudden, vaak de handen wassen, gebruik van desinfectie middelen en voldoende afstand bewaren met contacten;
  • Vergaderen en andere vormen van overleg worden tot een minimum beperkt;
  • Alle afspraken die niet noodzakelijk zijn, of waarvan wij denken dat deze mogelijk een risico vormen, zullen wij in samenspraak met klanten en leveranciers verzetten.

 

Om onze telefooncentrale niet te overbelasten geven we de voorkeur aan contact per e-mail boven het telefonisch contact. Voor de verschillende afdelingen kunt u contact opnemen via de volgende adressen:

 

Conform het advies van het RIVM blijven deze maatregelen van kracht tot minimaal 6 april 2020. Uiteraard informeren wij u mocht de situatie en daarmee onze bedrijfsvoering veranderen.

 

Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op uw begrip voor de situatie,

 

Feyter Forklift Services

Alex van ’t Westeinde
Managing Director